Voor de sportschoolhouder

OncoFITness

Steeds meer mensen krijgen kanker en overleven kanker. Hierdoor leven steeds meer mensen met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Veelgehoorde klachten zijn vermoeidheid, afnemende fitheid, slaapproblemen, angst en een afname van de kwaliteit van leven. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat sporten tijdens- en na de behandeling van kanker een positief effect heeft op deze klachten en daarmee op de kwaliteit van leven.

Het OncoFITness project is een initiatief van het UMC Utrecht. Het doel van het project is om een nationaal netwerk van geschoolde fitnessinstructeurs op te zetten. Hiervoor worden in samenwerking met Michel Meijers (oprichter trainenmetkanker.nl) fitness instructeurs opgeleid tot fitnesstrainer oncologie. Patiënten kunnen tijdens- en na de behandeling laagdrempelig en veilig sporten in een gekwalificeerd sportcentrum dicht bij huis. Ook kan de (ex)patiënt na een behandeling bij de (oncologisch) fysiotherapeut door blijven sporten onder professionele begeleiding van een fitnesstrainer oncologie.

Cursus fitnesstrainer oncologie (FTO)

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten over kanker en fysieke training. Na het behalen van het  fitnesstrainer oncologie-diploma draagt de trainer een jaar lang de naam fitnesstrainer oncologie. Na een jaar is her- en bijscholing vereist voor het behouden van de naam.

De fitnesstrainers oncologie worden geregistreerd bij de Stichting Tegenkracht en zijn als trainer terug te vinden in de zorgzoeker op trainenmetkanker.nl en op de website van Stichting Tegenkracht. De behandelend specialist of huisarts kan de (ex-)kankerpatiënt doorverwijzen naar een fitnesstrainer oncologie in de buurt, of er voor kiezen om de patiënt eerst langs een oncologisch fysiotherapeut of revalidatiearts te sturen.

Fitnesstrainer oncologie vs. Oncologisch fysiotherapeut

Een fitnesstrainer oncologie richt zich op de juiste sportbegeleiding bij (ex-)kankerpatiënten. Hij of zij heeft kennis over de ziekte, over de diverse behandelmethoden en bijwerkingen en kan een beweegprogramma op maat aanbieden aan de (ex-)patiënt.

Wanneer er sprake is van contra-indicaties kan de (ex-)patiënt doorverwezen worden naar een oncologisch fysiotherapeut. Een oncologisch fysiotherapeut beschikt over de juiste kennis en ervaring om hiermee om te gaan. De fitnesstrainer oncologie leert deze contra-indicaties (rode vlaggen) herkennen tijdens de cursus.

Wil jij fitnesstrainer oncologie worden? Schrijf je in voor de cursus op trainenmetkanker.nl