Expertpanel

Raad van Advies

De Raad van Advies (RvA) vervult een klankbordfunctie ten behoeve van het OncoFITness project  Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies.
De leden van de RvA worden later bekend gemaakt.

Naam
Functie / Werplek